Corona-update 14-01-22

Mijn praktijk is open! 

Alle therapiesessies zijn toegestaan, met inachtneming van de maatregelen van het RIVM.

We schudden geen handen en dragen beiden een mondkapje bij binnenkomt. Daarna wassen we onze handen en houden 1,5 meter afstand. Tijdens de therapiesessie zelf, waarbij de afstand kleiner is, draag ik een mondkapje. 
Bij klachten die passen bij corona-besmetting of wanneer je in thuisquarantaine moet, verzetten we de afspraak naar een latere datum. Zo blijft mijn praktijk open.

Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact met mij op: 06-13 39 80 83

 

Kun je niet, of wil je liever niet naar de praktijk komen?

Ook al is mijn praktijk open, het kan zijn dat jij liever jouw afpraak op afstand doet. In dat geval kan een intake, E.E.N.® Therapie, EFT of Reiki op afstand. Dit kan via beeldbellen, online met spraak- en beeldverbinding of bij een wandeling. Hoewel de werkmogelijkheden beperkter zijn, kunnen we nog steeds werken aan herstel. Zie voor meer info: therapie-mogelijkheden-op-afstand.

 

*COVID-19 afspraken

Voor alle cliënten (en voor mijzelf) geldt vooraf een gezondheidscheck (van het RIVM)

Je afspraak wordt geannuleerd (of online ingezet) als het antwoord op een van de de onderstaande vragen ‘ja’ is:

 • Had je een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur: 
  – verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn),
  – hoesten,
  – benauwdheid, kortademig,
  – verhoging of koorts,
  – reuk en/of smaakverlies.
 • Heb je Corona (vastgesteld door de GGD coronatest)?
 • Ben je in quarantaine?
  Omdat :
  – een huisgenoot of nauw contact bent van iemand met corona?
  – terugkomt uit een land of gebeid waarvoor de quarantaineplicht geldt?
  – een melding kreeg vanuit de caronamelder-app?
Door ons hier beiden aan te houden, blijft de praktijk open.
 
 

Wat doen we?

 Zo doen wij dat samen:
 • Geen handen schudden, hoesten en niezen in de ellenboog en gebruik van papieren zakdoekjes.
 • Bij jouw binnenkomst dragen we beiden een mondkapje en wassen we beiden onze handen.
 • We houden 1.5 meter afstand bij binnenkomst, tijdens intake/anamnesegesprek en na de sessie.
 • Alleen tijdens de meting en therapiesessie, waar nabijheid nodig is, is de afstand kleiner. Dan draag ik een mondkapje. 
 • Na de therapiesessie desinfecteren wij beiden onze handen.
 • Betaling vindt plaats via bankbetaling.
 • Twijfel je over je gezondheid op de dag van de afspraak? Neem dan  telefonisch contact met mij op om te overleggen of de afspraak kan doorgaan. Wat kunnen de afspraak online doen, of verplaatsen.
 • Geannuleerde afspraken vanwege gezondheidsoverwegingen zal ik niet in rekening brengen.
Voorzorgsmaatregelen door de Therapeut:
 • Na iedere cliënt worden alle aangeraakte oppervlakken in ruimtes waar de cliënt is geweest gereinigd en gedesinfecteerd.
 • De praktijkruimte wordt na iedere cliënt goed geventileerd en gelucht.
 • De afspraken worden ruim ingepland zodat cliënten elkaar niet tegenkomen.
 • Ik plan maximaal 3 cliënten per dag.


Sjannie Kurstjens, Praktijk voor Natuurgeneeskunde
Sjannie Kurstjens heeft een erkende Registeropleiding E.E.N.® Therapie gevolgd, is aangesloten bij beroepsvereniging Complementair Aanvullende Therapeuten (CAT/ CAT vergoedbaar), als level 5 therapeut, Complementaire Kwaliteitstherapeuten (CK) en voldoet aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) en de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). 
Daarnaast nog aangesloten bij de beroepsorganisatie Multidisciplinaire 
E.E.N.® Therapeuten (Stichting MET).

Therapeuten aangesloten bij het CAT vallen onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT)GAT is een door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende geschilleninstantie. 
Voor meer informatie over de klachtenregeling klik hier.
Een CAT level 5 therapeut valt onder het tuchtrecht aangeleverd door het RBCZ; het TCZ (Tuchtcollege Complementaire Zorg): www.tcz.nu 

Prestatiecodes:
24513 Behandeling lichaamsgerichte psychotherapie
24005 Behandeling overige natuurgeneeskunde

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.
U heeft zelf recht op inzage. Op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim heb ik een geheimhoudingsplicht. Het dossier beheer ik volgens de AVG-verordening.  

Meer informatie:
Algemene voorwaarden;
Privacy verklaring en cookies policy  (AVG)
Behandelovereenkomst blanco 
Toestemmingsformulier minderjarigen, blanco
– Klachtenregeling GATgeschillen.nl: “ik heb een klacht, wat nu?”