Corona-update 01-08-21

Vanaf 3 maart ’21 mogen contactberoepen weer.

Dit betekent voor mijn praktijk: 
Alle therapiesessies zijn weer toegestaan, met inachtneming van de maatregelen van het RIVM. 
We wassen onze handen, en houden minimaal 1,5 meter afstand. Alleen tijdens de therapiesessie zelf is de afstand kleiner wanneer dat bij de gekozen therapievorm hoort, dan draag ik een mondkapje. 

Kun je niet, of wil je liever niet in de praktijk te komen?
Dan kan een intake, E.E.N. ® Therapie, EFT of Reiki op afstand. Dat kan via beeldbellen, online met spraak- en beeldverbinding of bij een wandeling. Hoewel de werkmogelijkheden beperkter zijn, kunnen we nog steeds werken aan herstel. Zie voor meer info: therapie-mogelijkheden-op-afstand.

Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact met mij op: 06-13 39 80 83

COVID-19 afspraken

Voor alle cliënten (en voor mijzelf) geldt vooraf een gezondheidscheck (van het RIVM)

Je afspraak wordt geannuleerd (of online ingezet) als het antwoord op een van de de onderstaande vragen ‘ja’ is:

 • Had je een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur: hoesten,  verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn),  benauwdheid, verhoging of koorts, reuk en/of smaakverlies.
 • Heb je op dit moment een huisgenoot met milde klachten en koorts en/of benauwdheid?
 • Heb je de afgelopen 7 dagen het coronavirus gehad (eventueel vastgesteld met een test)?
 • Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus en heb je in de afgelopen 10 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
 • Ben je in quarantaine omdat je:
  * nauw contact had met iemand bij wie het nieuwe coronavirus is vastgesteld?
  * bent (terug)gekomen uit een COVID-19-risicogebied?
  * bent gewaarschuwd door de Cornamelder-app?
 • Heb je een huisgenoot/gezinslid in afwachting is op de uitslag van een Corona-test?

Wat doen we?

 Zo doen wij dat samen:

 • Geen handen schudden, hoesten en niezen in de ellenboog en gebruik van papieren zakdoekjes.
 • Bij jouw binnenkomst wassen we beiden onze handen.
 • We houden 1.5 meter afstand bij binnenkomst, tijdens intake/anamnesegesprek en na de sessie.
 • Alleen tijdens de meting en therapiesessie, waar nabijheid nodig is, is de afstand kleiner. Dan draag ik een mondkapje.
 • Na de therapiesessie desinfecteren wij beiden onze handen.
 • Betaling vindt plaats via bankbetaling.
 • Twijfel je over je gezondheid op de dag van de afspraak? Neem dan  telefonisch contact met mij op om te overleggen of de afspraak kan doorgaan. Wat kunnen de afspraak online doen, of verplaatsen.
 • Geannuleerde afspraken vanwege gezondheidsoverwegingen zal ik niet in rekening brengen.

Voorzorgsmaatregelen door de Therapeut:

 • Na iedere cliënt worden alle aangeraakte oppervlakken in ruimtes waar de cliënt is geweest gereinigd en gedesinfecteerd.
 • De praktijkruimte wordt na iedere cliënt goed geventileerd en gelucht.
 • De afspraken worden ruim ingepland zodat cliënten elkaar niet tegenkomen.
 • Ik plan nu maximaal 3 klanten per dag.


Sjannie Kurstjens, Praktijk voor Natuurgeneeskunde
Sjannie Kurstjens heeft een erkende Registeropleiding E.E.N.® Therapie gevolgd, is aangesloten bij beroepsvereniging Complementair Aanvullende Therapeuten (CAT/ CAT vergoedbaar), als level 5 therapeut, Complementaire Kwaliteitstherapeuten (CK) en voldoet aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) en de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). 
Daarnaast nog aangesloten bij de beroepsorganisatie Multidisciplinaire 
E.E.N.® Therapeuten (Stichting MET).

Therapeuten aangesloten bij het CAT vallen onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT)GAT is een door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende geschilleninstantie. 
Voor meer informatie over de klachtenregeling klik hier.
Een CAT level 5 therapeut valt onder het tuchtrecht aangeleverd door het RBCZ; het TCZ (Tuchtcollege Complementaire Zorg): www.tcz.nu 

Prestatiecodes:
24513 Behandeling lichaamsgerichte psychotherapie
24005 Behandeling overige natuurgeneeskunde

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.
U heeft zelf recht op inzage. Op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim heb ik een geheimhoudingsplicht. Het dossier beheer ik volgens de AVG-verordening.  

Meer informatie:
Algemene voorwaarden;
Privacy verklaring en cookies policy  (AVG)
Behandelovereenkomst blanco 
Toestemmingsformulier minderjarigen, blanco
– Klachtenregeling GATgeschillen.nl: “ik heb een klacht, wat nu?”