Corona-update 25-02-22

Alle therapiesessies zijn toegestaan, met inachtneming van de maatregelen van het RIVM.

We schudden geen handen en houden 1,5 meter afstand. Na binnenkomst wassen we onze handen. Tijdens het anamnesegesprek is er voldoende afstand. Bij het meten en de therapiesessie zelf, is de afstand kleiner. Dan draag ik een mondkapje.

Bij klachten die passen bij corona-besmetting of wanneer je in thuisquarantaine moet, verzetten we de afspraak naar een latere datum, of werken we beeldverbinding. 

Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact met mij op: 06-13 39 80 83

 

Kun je niet, of wil je liever niet naar de praktijk komen?

Ook al is mijn praktijk open, het kan zijn dat jij liever jouw afpraak op afstand doet. In dat geval kan een intake, E.E.N.® Therapie, EFT of Reiki op afstand. Dit kan via beeldbellen, online met spraak- en beeldverbinding of bij een wandeling. Hoewel de werkmogelijkheden beperkter zijn, kunnen we nog steeds werken aan herstel. Zie voor meer info: therapie-mogelijkheden-op-afstand.

 

*COVID-19 afspraken

Voor alle cliënten (en voor mijzelf) geldt vooraf een gezondheidscheck (van het RIVM)

Je afspraak wordt geannuleerd (of online ingezet) als het antwoord op een van de de onderstaande vragen ‘ja’ is:

 • Had je een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur: 
  – verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn),
  – hoesten,
  – benauwdheid, kortademig,
  – verhoging of koorts,
  – reuk en/of smaakverlies.
 • Heb je Corona (vastgesteld door de GGD coronatest)?
 • Ben je in quarantaine?
  Omdat :
  – een huisgenoot of nauw contact bent van iemand met corona?
  – terugkomt uit een land of gebeid waarvoor de quarantaineplicht geldt?
  – een melding kreeg vanuit de caronamelder-app?
Door ons hier beiden aan te houden, blijft de praktijk open.
 
 

Wat doen we?

 Zo doen wij dat samen:
 • Geen handen schudden, hoesten en niezen in de ellenboog.
 • Bij jouw binnenkomst wassen we beiden onze handen.
 • We houden 1.5 meter afstand bij binnenkomst, tijdens intake/anamnesegesprek en na de sessie.
 • Alleen tijdens de meting en therapiesessie, waar nabijheid nodig is, is de afstand kleiner. Dan draag ik een mondkapje. 
 • Betaling vindt plaats via bankbetaling.
 • Twijfel je over je gezondheid op de dag van de afspraak? Neem dan  telefonisch contact met mij op om te overleggen of de afspraak kan doorgaan. Wat kunnen de afspraak online doen, of verplaatsen.
 • Geannuleerde afspraken vanwege gezondheidsoverwegingen zal ik niet in rekening brengen.
Voorzorgsmaatregelen door de Therapeut:
 • Na iedere cliënt worden alle aangeraakte oppervlakken in ruimtes waar de cliënt is geweest gereinigd en gedesinfecteerd.
 • De praktijkruimte wordt na iedere cliënt goed geventileerd en gelucht.
 • De afspraken worden ruim ingepland zodat cliënten elkaar niet tegenkomen.
 • Ik plan maximaal 3 cliënten per dag.


Sjannie Kurstjens, Praktijk voor Natuurgeneeskunde
Sjannie Kurstjens heeft een erkende Registeropleiding E.E.N.® Therapie gevolgd. Haar praktijk voldoet aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) en de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). 

Sjannie Kurstjens, Praktijk voor Natuurgeneeskunde is aangesloten bij de volgende beroepsorganisaties :
– Complementair Aanvullende Therapeuten (CAT/ CAT vergoedbaar),
– Complementaire Kwaliteitstherapeuten (CK)
– Multidisciplinaire E.E.N.® Therapeuten (Stichting MET).

Therapeuten aangesloten bij CAT-vergoedbaar en CK vallen onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT)GAT is een door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende geschillen-instantie. Voor meer info over de klachtenregeling klik hier.

Een Therapeut aangesloten bij CK en stichting MET valt onder het tuchtrecht aangeleverd door het RBCZ; het TCZ (Tuchtcollege Complementaire Zorg): www.tcz.nu 

Prestatiecodes:
24513 Behandeling lichaamsgerichte psychotherapie
24005 Behandeling overige natuurgeneeskunde

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is een zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.
Het dossier wordt beheerd volgens de AVG-verordening.  
Op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim heeft een therapeut geheimhoudingsplicht.
Alleen u heeft zelf recht op inzage van uw dossier.

Meer informatie:
Algemene voorwaarden;
Privacy verklaring en cookies policy (AVG)
Behandelovereenkomst blanco 
Toestemmingsformulier minderjarigen, blanco
– Klachtenregeling GATgeschillen.nl: “ik heb een klacht, wat nu?”