In je eigen kracht

In mijn praktijk zet ik verschillende therapievormen in om het zelfherstellend vermogen te activeren. Zodat mensen weer in hun eigen kracht zijn. Daarbij gebruik ik zachte liefdevolle therapieën. 

De therapieën zijn geen vervanging van de reguliere geneeskunde, maar wel een waardevolle aanvulling hierop. Dit wordt ook wel complementaire zorg genoemd.

Uiteraard zijn de therapie vormen ook in te zetten ter preventie, zodat je “in je eigen kracht” blijft. 

“Mijn missie is het blijer en gelukkiger maken van mensen. Dit bereik ik door het zelf herstellend vermogen aan te spreken, het bewustzijn te vergroten en zo mensen weer in hun eigen kracht te plaatsen

– Sjannie Kurstjens – 

Sjannie kan jou helpen!

Voel je je de laatste tijd overprikkeld? Heb je burn-out klachten? Reageer je feller dan je zou willen? of zou je juist duidelijker je grenzen willen stellen? Heb je te maken met onverwachte veranderingen op het werk of privé? Voel je je boos of gefrustreerd, maar kun je daar weinig mee?
Heb je te maken met rouwverwerking na het verlies van een dierbare, je gezondheid of verlies van je werk?

Sjannie, Praktijk voor natuurgeneeskunde kan jou helpen!
Sjannie Kurstjens is erkend E.E.N.® Therapeut en Muziekwaterbedtherapeut. Daarnaast zet ze EFT en Reiki in.
E.E.N.® Therapie staat voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde en valt onder de lichaamsgerichte psychotherapie. Centraal staat het vergroten van het zelf herstellend vermogen en inzicht krijgen; bewust worden van (gedachten)patronen.

Elk mens maakt van alles mee in zijn leven. En soms kunnen we dat snel een plaats geven, soms duurt het wat langer, of zijn er gewoon teveel dingen die we op korte tijd mee maken. Onze draagkracht is dan tijdelijk minder, terwijl de draaglast er niet minder op wordt.
We doen dan ons best om de situatie de baas te blijven, maar soms kom je in een disbalans terecht. Piekeren, tobben, minder goed slapen, minder goed functioneren.

Het is goed om deze cirkel dan te doorbreken door bewust te worden van hetgeen ons uit balans brengt. Door de E.E.N.® Therapie krijg je inzicht, kom je weer in balans, kunnen onverwerkte emoties losgelaten worden en kom je weer in je eigen kracht.

Wil je meer weten bij welke klachten Sjannie Kurstjens kan helpen? Kijk hier voor meer informatie. 

Welke Therapie?

Sjannie Kurstjens overlegt samen met jou welke therapie het best passend is voor jou en voor jouw situatie/ondersteuningsvraag. 

E.E.N.® Therapie wordt ingezet voor:
• vermindering van burn-out klachten
• het kunnen aangaan van (ongewenste) veranderingen in het leven
• (beter) verwerken van emoties
• gedragsverandering door bewust worden van gedachten(patronen)
• Meer balans (harmonie) in het dagelijks leven:
       – beter reageren op je kind
       – je werk en thuis meer beter afgestemd
       – betere keuzes maken
• ondersteuning van hooggevoeligheid (HSP)

Muziekwaterbed therapie wordt ingezet voor:
• pijnvermindering, herstel van het lichaam (na een operatie)
• ontspanning, stressvermindering
• emotieverwerking en rouwverwerking
• ondersteuning herstelproces bij medische behandelingen (bv chemokuur)

EFT (Emotional Freedom Technique)
• ter voorbereiding op spannende momenten (sollicitatie, assessment)
• verwerken van emoties vervelende herinneringen en trauma’s
• kan angst/vrees verminderen of zelfs laten verdwijnen (bv vliegangst, angst voor honden)
• vermindering ongewenste (allergische) reactie

Reiki is universele levensenergie en wordt ingezet:
• bij verminderde energiestroom
• bij blokkades
• voor ontspanning en herstel

Wil je meer weten over de Therapie mogelijkheden? Kijk hier voor meer informatie. 

“Elk lichaam herstelt zich op natuurlijke wijze… 

We kennen allemaal wel het herstel van een snijwondje. Door stress of ziekte kan dat natuurlijk herstel verstoord zijn. De natuurgeneeskunde activeert en stimuleert het natuurlijk herstelproces. 

Dat wordt het “Zelf herstellend vermogen” genoemd.”

– Sjannie Kurstjens – 

Sjannie Kurstjens en haar praktijk

Sjannie Kurstjens, Praktijk voor natuurgeneeskunde zet zich in voor een verbetering van gezondheid en welbevinden. Dit doet ze cliënten enerzijds meer ontspanning en energie te geven, anderzijds door hen bewust te maken en inzicht te geven in niet verwerkte emoties en (gedachten of actie)patronen. Cliënten komen zo weer in hun eigen kracht; meer in balans.

Deze praktijk houdt zij in een ruimte aan huis, in De vlindertuin te Heythuysen of bij “Het muziekwaterbed” bij de locatie van de Broeders van Liefde in Roermond.
Voor goed therapeutschap heeft zij geïnvesteerd in een 4 jarige HBO opleiding tot E.E.N.® Therapeut, is zij ingeschreven bij beroepsvereniging CAT en blijft zij jaarlijks bij/nascholen en intervisie toepassen. 

Sjannie onderscheid zich in ervaring op gebied van burn-out, HSP en de invloed van veranderingen op het werk op de gezondheid. Zij heeft een sterke passie en affiniteit met lichaamsgerichte psychotherapeutische benadering; vanuit het hoofd weer in contact komen met het lichaam en hierdoor beter voelen wat gezond en passend is voor het individu.

Zij geniet ervan om ouders die werk en gezin combineren te ondersteunen. Door ouders meer in balans te brengen, en bewuster te maken, komen ook de kinderen in een gezin beter in balans.

Kijk hier voor meer informatie over Sjannie Kurstjens en haar genoten opleidingen. 

 

Missie en Visie

Mijn missie is het blijer en gelukkiger maken van mensen. Dit bereik ik door het zelf herstellend vermogen aan te spreken, het bewustzijn te vergroten en zo mensen weer in hun eigen kracht te plaatsen

Mijn visie is “het leven is er om te leven en te leren van de ervaringen die ons vormen en de mensen die ons raken”. Sommige ervaringen zouden we het liefst uit ons leven willen laten verdwijnen, maar juist díe ervaringen hebben het grootste groeipotentieel.

Ik werk vanuit holistisch perspectief: onze ervaringen hebben invloed op ons denken, onze emoties, ons lichaam en onze omgeving en is er een wisselwerking tussen allen. Doordat we sommige ervaringen niet (direct) kunnen verwerken ontstaan er blokkades in emoties en gedachtenpatronen. Hier kan ons lichaam op gaan reageren door pijn en ziekte.

“Waar ik blij van word is dat ik mensen kan helpen het leven aangenaam te maken”

– Sjannie Kurstjens – 


Sjannie Kurstjens, Praktijk voor Natuurgeneeskunde
Sjannie Kurstjens heeft een erkende Registeropleiding E.E.N.® Therapie gevolgd, is aangesloten bij beroepsvereniging Complementair Aanvullende Therapeuten (CAT/ CAT vergoedbaar), als level 5 therapeut, Complementaire Kwaliteitstherapeuten (CK) en voldoet aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) en de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). 
Daarnaast nog aangesloten bij de beroepsorganisatie Multidisciplinaire 
E.E.N.® Therapeuten (Stichting MET).

Therapeuten aangesloten bij het CAT vallen onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT)GAT is een door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende geschilleninstantie. 
Voor meer informatie over de klachtenregeling klik hier.
Een CAT level 5 therapeut valt onder het tuchtrecht aangeleverd door het RBCZ; het TCZ (Tuchtcollege Complementaire Zorg): www.tcz.nu 

Prestatiecodes:
24513 Behandeling lichaamsgerichte psychotherapie
24005 Behandeling overige natuurgeneeskunde

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.
U heeft zelf recht op inzage. Op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim heb ik een geheimhoudingsplicht. Het dossier beheer ik volgens de AVG-verordening.  

Meer informatie:
Algemene voorwaarden;
Privacy verklaring en cookies policy  (AVG)
Behandelovereenkomst blanco 
Toestemmingsformulier minderjarigen, blanco
– Klachtenregeling GATgeschillen.nl: “ik heb een klacht, wat nu?”