Corona-update 02-02-21

Maandag 14 december heeft Premier Rutte een strenge lockdown afgekondigd,  die voor heel Nederland geldt en op dinsdag 2 februari  is verlengd tot 2 maart. 

Dit betekent voor mijn praktijk: 
Alleen therapiesessies op 1,5 m afstand zijn toegestaan, met inachtneming van de maatregelen van het RIVM. 
Er zijn geen sessies met fysieke nabijheid.

Wat kan wel? 
Een intake, E.E.N. ® Therapie, EFT of Reiki op afstand. Dat kan via beeldbellen, online met spraak- en beeldverbinding of bij een wandeling. Hoewel de werkmogelijkheden beperkter zijn, kunnen we nog steeds werken aan herstel. 
Muziekwaterbedtherapie is helaas niet mogelijk. 

Ingeplande afspraken worden in overleg met jou óf omgezet naar een afspraak via beeldbellen / wandeling in de buitenlucht óf naar een latere datum verplaatst. 

Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact met mij op: 06-13 39 80 83

Toelichting

Voor therapeuten in de complementaire zorg geldt dat zij hun werkzaamheden niet mogen uitvoeren, indien zij een contactberoep hebben. Therapeuten die een “niet-contact beroep” hebben mogen doorwerken, zoals coaches. 
Ik houd me aan deze maatregelen van de rijksoverheid.

Als E.E.N. ® Therapeut ben ik aangesloten bij de beroepsorganisaties CAT en MET. Deze volgen beiden het advies van het RBCZ. Het RBCZ heeft zich (samen met collega’s) ingespannen om voor onze sector te onderzoeken waar mogelijk de status ‘uitgezonderde contactberoepen’ van toepassing is. Er is geen uitzondering mogelijk op basis van vergoedbaarheid. Wel op basis van het kunnen houden van afstand. Zie de update van 22 december op de website van RBCZ: www.rbcz.nu en www.rbcz.nu/het-coronavirus

Mogelijke therapie vormen

Tot nader bericht geen behandelingen met fysieke nabijheid. Alleen behandeling op afstand is toegestaan.  
Wat kan dan wel veilig?

 • Intake via telefoongesprek, beeldbellen of online beeld/spraakverbinding.
 • E.E.N.® Therapie via beeldbellen, online beeld/spraakverbinding of in op 1,5 meter afstand in de praktijk. De metingen van E.E.N.® Therapie kunnen op afstand. Advies voor mineralen, vitaminen, celzouten, Bachbloesems of E.E.N.® energetica kunnen worden gegeven. Een samengesteld complexflesje Bachbloesems of E.E.N.® energetica kan worden opgestuurd. Energetische behandeling kan op afstand. 
 • EFT bij trauma en stress kan via beeldbellen,  online beeld/spraakverbinding of op 1,5 meter afstand in de praktijk. 
 • E.E.N.® Therapie bij een wandeling. De meting kan op afstand. Tijdens de wandeling vindt een therapeutisch gesprek plaats. We houden fysiek afstand van elkaar, ik kan je wel leren hoe je jezelf op kan laden en je leren hoe jij je lichaamsgevoel kunt verbeteren en daardoor het zelf herstellend vermogen te activeren.

  NB:
  E.E.N.® Therapie in de praktijk of bij een wandeling is alleen veilig als we beiden geen klachten hebben, daarbij geldt de gezondheidcheck van het RIVM.

Wat doen we?

 Zo doen wij dat samen:

 • we houden ons aan de lockdown afspraken
 • we overleggen samen of een afspraak verzet wordt, of daarvoor in de plaats een telefonisch consult, beeldbel-consult, 1,5 meter consult of wandelconsult plaats vindt. 
 • Een telefonisch consult duurt 35-45 minuten en bedraagt € 45,- 
 • Een intake (1e consult) met beeldbellen duurt maximaal 1½ uur. De kosten bedragen € 70,-.
 • Een consult via beeldbellen duurt maximaal 1¼ uur. De kosten bedragen € 70,-
 • Een consult tijdens een wandeling in de natuur duurt 1¼-1½ uur. We houden ons daarbij aan de voorschriften van RIVM. De kosten bedragen € 70,-

Net als reguliere consulten zijn telefonische en beeldbelafspraken declarabel indien je een aanvullende verzekering hebt. 
Voor meer info: Tarieven – Sjannie (praktijksjannie.nl)

COVID-19 afspraken E.E.N.® Therapie

Bij wandeling met E.E.N.® Therapie of  E.E.N.® Therapie op 1,5 meter afstand geldt:
Voor alle cliënten (en ik zelf) geldt vooraf een gezondheidscheck (van het RIVM):

 • Had je een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur: hoesten, verkoudheidsklachten, verhoging of koorts, benauwdheid, reuk en/of smaakverlies.
 • Heb je op dit moment een huisgenoot met milde klachten en koorts en/of benauwdheid?
 • Is bij jou de afgelopen 7 dagen het coronavirus vastgesteld (met een test)?
 • Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus en heb je in de afgelopen 10 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
 • Ben je in quarantaine omdat je:
  * nauw contact had met iemand bij wie het nieuwe coronavirus is vastgesteld?
  * bent (terug)gekomen uit een COVID-19-risicogebied?
  * bent gewaarschuwd door de Cornamelder-app?
 • Heb je een huisgenoot/gezinslid in afwachting is op de uitslag van een Corona-test?

Wanneer het antwoord op een van de bovenstaande vragen ‘ja’ is, dan wordt onze afspraak geannuleerd. Dat geldt zowel voor jou als voor mij.

Wat doen we bij een wandeling / 1,5 m consult?

 Zo doen wij dat samen bij een wandeling of 1,5 m consult:

 • Geen handen schudden, hoesten en niezen in de ellenboog en gebruik van papieren zakdoek.
 • We houden 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • We wandelen in het buitengebied / in de natuur waarbij afstand tot anderen ook geborgd is.
 • Bij 1,5 meter consult in de praktijk worden alle regels van RIVM opgevolgd: we dragen een mondkapje, wassen onze handen, en blijven minimaal 1,5 meter afstand houden.
 • Betaling vindt plaats via bankbetaling.
 • Twijfel je over je gezondheid op de dag van de afspraak? Neem dan voor de afspraak telefonisch contact met mij op om te overleggen of de afspraak kan doorgaan.
 • Geannuleerde afspraken vanwege gezondheidsoverwegingen zal ik niet in rekening brengen.

Voorzorgsmaatregelen door de Therapeut:

 • De afspraken worden ruim ingepland zodat cliënten elkaar niet tegenkomen. Maximaal 2 klanten per dag.
 • De therapeut past alleen werkvormen en metingen toe die op afstand kunnen.
 • Na een 1,5 meter bezoek wordt in de praktijk alle contactoppervlakten gereinigd/gedesinfecteerd en wordt de ruimte gelucht.  
IMG_5236


Sjannie Kurstjens, Praktijk voor Natuurgeneeskunde
Sjannie Kurstjens heeft een erkende Registeropleiding E.E.N.® Therapie gevolgd. Haar praktijk voldoet aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) en de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). 

Sjannie Kurstjens, Praktijk voor Natuurgeneeskunde is aangesloten bij de volgende beroepsorganisaties :
– Complementair Aanvullende Therapeuten (CAT/ CAT vergoedbaar),
– Complementaire Kwaliteitstherapeuten (CK)
En ingeschreven in het kwaliteitsregister voor therapeuten in de complementaire gezondheidszorg (
RBCZ).
Haar registratie is zichtbaar: www.rbcz.nu/therapeuten 

Therapeuten aangesloten bij CAT-vergoedbaar en CK vallen onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT)GAT is een door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende geschillen-instantie. Voor meer info over de klachtenregeling klik hier.

Een Therapeut aangesloten bij CK valt onder het tuchtrecht aangeleverd door het RBCZ; het TCZ (Tuchtcollege Complementaire Zorg):  www.tcz.nu 

Prestatiecodes:
24513 Behandeling lichaamsgerichte psychotherapie
24005 Behandeling overige natuurgeneeskunde

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is een zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.
Het dossier wordt beheerd volgens de AVG-verordening.  
Op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim heeft een therapeut geheimhoudingsplicht.
Alleen u heeft zelf recht op inzage van uw dossier.

Meer informatie:
Algemene voorwaarden;
Privacy verklaring en cookies policy (AVG)
Behandelovereenkomst blanco 
Toestemmingsformulier minderjarigen, blanco
– Klachtenregeling GATgeschillen.nl: “ik heb een klacht, wat nu?”