Corona-update 03-11-20

Het is veilig en toegestaan om een therapie sessie te doen. Hierbij worden regels in acht genomen die door de gezamenlijke beroepsverenigingen voor alternatieve/complementaire therapeuten zijn opgesteld, vallend binnen het kader van het RIVM.

Dat betekent dat ik vanaf 13 oktober 2020 tijdens de behandeling een mondkapje draag. 
Vanaf 3 november mag maar één ouder een kind begeleiden dat therapiesessies volgt.

Hieronder vind je een opsomming. Mocht je nog vragen hebben, schroom dan niet om contact met mij op te nemen.

COVID-19 afspraken

Voor alle cliënten (en voor mijzelf) geldt vooraf een gezondheidscheck (van het RIVM)

Je afspraak wordt geannuleerd als het antwoord op een van de de onderstaande vragen ‘ja’ is:

 • Had je een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur: hoesten, verkoudheidsklachten, verhoging of koorts, benauwdheid, reuk en/of smaakverlies.
 • Heb je op dit moment een huisgenoot met milde klachten en koorts en/of benauwdheid?
 • Is bij jou de afgelopen 7 dagen het coronavirus vastgesteld (met een test)?
 • Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus en heb je in de afgelopen 10 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
 • Ben je in quarantaine omdat je:
  * nauw contact had met iemand bij wie het nieuwe coronavirus is vastgesteld?
  * bent (terug)gekomen uit een COVID-19-risicogebied?
  * bent gewaarschuwd door de Cornamelder-app?
 • Heb je een huisgenoot/gezinslid in afwachting is op de uitslag van een Corona-test?

Wat doen we?

 Zo doen wij dat samen:

 • Geen handen schudden, hoesten en niezen in de ellenboog en gebruik van papieren zakdoekjes.
 • Bij jouw binnenkomst wassen we beiden onze handen.
 • We houden 1.5 meter afstand.
 • Waar ik tijdens de therapiesessie dichterbij kom draag ik een mondkapje.
 • Uiteraard mag je zelf ook een mondkapje dragen dat je zelf meeneemt. 
 • Na de therapiesessie desinfecteren wij beiden onze handen.
 • Betaling vindt plaats via bankbetaling.
 • Twijfel je over je gezondheid op de dag van de afspraak? Neem dan voor de afspraak telefonisch contact met mij op om te overleggen of de afspraak kan doorgaan.
 • Geannuleerde afspraken vanwege gezondheidsoverwegingen zal ik niet in rekening brengen.

Voorzorgsmaatregelen door de Therapeut:

 • Na iedere cliënt worden alle aangeraakte oppervlakken in ruimtes waar de cliënt is geweest gereinigd en gedesinfecteerd.
 • De praktijkruimte wordt na iedere cliënt goed geventileerd en gelucht.
 • De afspraken worden ruim ingepland zodat cliënten elkaar niet tegenkomen. Ook om bovenstaande voorzorgsmaatregelen mogelijk te maken.


Sjannie Kurstjens, Praktijk voor Natuurgeneeskunde
Sjannie Kurstjens heeft een erkende Registeropleiding E.E.N.® Therapie gevolgd, is aangesloten bij het CAT, level 5 en voldoet aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). 

Therapeuten aangesloten bij het CAT vallen onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende geschilleninstantie. 
Voor meer informatie over de klachtenregeling klik hier.
Een CAT level 5 therapeut valt onder het tuchtrecht aangeleverd door het RBCZ; het TCZ (Tuchtcollege Complementaire Zorg): www.tcz.nu 

Prestatiecodes:
24513 Behandeling lichaamsgericht psychotherapie
24005 Behandeling overige natuurgeneeskunde

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.
U heeft zelf recht op inzage. Op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim heb ik een geheimhoudingsplicht. Het dossier beheer ik volgens de AVG-verordening.  

Meer informatie:
Algemene voorwaarden;
Privacy verklaring en cookies policy  (AVG)
Behandelovereenkomst blanco 
Toestemmingsformulier minderjarigen, blanco
– Klachtenregeling GATgeschillen.nl: “ik heb een klacht, wat nu?”