Tarieven

Tarieven lichaamsgerichte psychosociale zorg en natuurgeneeskunde:

E.E.N.® Therapie
1e consult (1½ – 2 uur) vast bedrag    € 90,-
2e en volgende consult (1¼ – 2 uur)   € 60,- per uur
Telefonisch consult (35-45 minuten)  € 45,-
Complexflesje E.E.N.® Energetica & Bachbloesems € 7,-

Muziekwaterbedtherapie
Losse sessies van (1 uur)  € 47,50
Eerste drie sessies (binnen 6 weken)  € 120,00
10-strippenkaart (2 jaar geldig): € 450,- (€25,- korting)

Betaling
Betaling van een consult graag binnen 1 week via bankbetaling,  eventueel via betaalverzoek.

Afmelden
Graag 48 uur van te voren afmelden. Bij kortere tijd van te voren (of niet) afmelden, 
stuur ik een factuur overeenkomstig artikel 5 van de algemene voorwaarden.  

Supplementen
Supplementen die ik adviseer bestel je zelf.
Schüsslers celzouten, vitamine- of mineralen supplementen vind je bij een natuurwinkel, drogist of apotheek. Middelen van het SanoConcept kun je bij een natuurwinkel of apotheek bestellen of via internet

Vergoedingen

De E.E.N.® Therapie (valt onder de lichaamsgerichte psychotherapie) wordt deels vergoed, indien je een aanvullend zorgverzekeringspakket hebt.** 
De mate van vergoeding is afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij en het verzekeringspakket dat je hebt afgesloten. Zie voor meer informatie je polis of de website van je zorgverzekeraar.  

De muziekwaterbedtherapie wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars.  

EFT pas ik alleen toe als een deel van de E.E.N.® Therapie en valt dus onder de vergoeding van de E.E.N.® Therapie. 

**Sjannie Kurstjens, Praktijk voor Natuurgeneeskunde is voor de E.E.N.® Therapie erkend als  kwaliteitstherapeut bij beroepsvereniging Complementair Aanvullend Therapeuten (CAT) en heeft voor de E.E.N.® Therapie ook een RBCZ licentie. De registratie is terug te vinden op de site van RBCZ: www.rbcz.nu/therapeuten 
De muziekwaterbedtherapie valt daar niet onder aangezien hier geen door KTNO of SNRO geaccrediteerde opleiding voor bestaat.

hsp, gevoelig kenmerken


Sjannie Kurstjens, Praktijk voor Natuurgeneeskunde
Sjannie Kurstjens heeft een erkende Registeropleiding E.E.N.® Therapie gevolgd. Haar praktijk voldoet aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) en de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). 

Sjannie Kurstjens, Praktijk voor Natuurgeneeskunde is aangesloten bij de volgende beroepsorganisaties :
– Complementair Aanvullende Therapeuten (CAT/ CAT vergoedbaar),
– Complementaire Kwaliteitstherapeuten (CK)
En ingeschreven in het kwaliteitsregister voor therapeuten in de complementaire gezondheidszorg (
RBCZ).
Haar registratie is zichtbaar: www.rbcz.nu/therapeuten 

Therapeuten aangesloten bij CAT-vergoedbaar en CK vallen onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT)GAT is een door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende geschillen-instantie. Voor meer info over de klachtenregeling klik hier.

Een Therapeut aangesloten bij CK valt onder het tuchtrecht aangeleverd door het RBCZ; het TCZ (Tuchtcollege Complementaire Zorg):  www.tcz.nu 

Prestatiecodes:
24513 Behandeling lichaamsgerichte psychotherapie
24005 Behandeling overige natuurgeneeskunde

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is een zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.
Het dossier wordt beheerd volgens de AVG-verordening.  
Op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim heeft een therapeut geheimhoudingsplicht.
Alleen u heeft zelf recht op inzage van uw dossier.

Meer informatie:
Algemene voorwaarden;
Privacy verklaring en cookies policy (AVG)
Behandelovereenkomst blanco 
Toestemmingsformulier minderjarigen, blanco
– Klachtenregeling GATgeschillen.nl: “ik heb een klacht, wat nu?”