Tarieven

Tarieven lichaamsgerichte psychosociale zorg en natuurgeneeskunde:

E.E.N.® Therapie
1e consult (1½  uur)  € 70,-
2e en volgende consult (1¼ uur)  € 70,-
Telefonisch consult (35-45 minuten)  € 45,-
Complexflesje E.E.N.® Energetica & Bachbloesems € 7,-

Muziekwaterbedtherapie
Losse sessies van (1 uur)  € 47,50
Eerste drie sessies (binnen 6 weken)  € 120,00
** NIEUW ** 10 Strippenkaart € 400,- 

Betaling
Betaling van een consult graag binnen 1 week via bankbetaling.

Supplementen
Supplementen die ik adviseer bestel je zelf. Schüsslers celzouten,  vitamine- of mineralen supplementen vind je bij een natuurwinkel. Middelen van het SanoConcept kun je bij een natuurwinkel bestellen. Of via internet, zoals via drogistonline.nl

Vergoedingen

De E.E.N.® Therapie (valt onder de lichaamsgerichte psychotherapie) wordt deels vergoed, indien je een aanvullend zorgverzekeringspakket hebt.** 
De mate van vergoeding is afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij en het verzekeringspakket dat je hebt afgesloten. Zie voor meer informatie je polis of de website van je zorgverzekeraar.  

De muziekwaterbedtherapie wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars.  

EFT pas ik alleen toe als een deel van de E.E.N.® Therapie en valt dus onder de vergoeding van de E.E.N.® Therapie. 

**Sjannie Kurstjens, Praktijk voor Natuurgeneeskunde is voor de E.E.N.® Therapie erkend als  kwaliteitstherapeut bij beroepsvereniging Complementair Aanvullend Therapeuten (CAT) en heeft voor de E.E.N.® Therapie ook een RBCZ licentie. De registratie is terug te vinden op de site van RBCZ: www.rbcz.nu/therapeuten 
De muziekwaterbedtherapie valt daar niet onder aangezien hier geen door KTNO of SNRO geaccrediteerde opleiding voor bestaat.


Sjannie Kurstjens, Praktijk voor Natuurgeneeskunde
Sjannie Kurstjens heeft een erkende Registeropleiding E.E.N.® Therapie gevolgd, is aangesloten bij beroepsvereniging Complementair Aanvullende Therapeuten (CAT/ CAT vergoedbaar), als level 5 therapeut, Complementaire Kwaliteitstherapeuten (CK) en voldoet aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) en de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). 
Daarnaast nog aangesloten bij de beroepsorganisatie Multidisciplinaire 
E.E.N.® Therapeuten (Stichting MET).

Therapeuten aangesloten bij het CAT vallen onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT)GAT is een door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende geschilleninstantie. 
Voor meer informatie over de klachtenregeling klik hier.
Een CAT level 5 therapeut valt onder het tuchtrecht aangeleverd door het RBCZ; het TCZ (Tuchtcollege Complementaire Zorg): www.tcz.nu 

Prestatiecodes:
24513 Behandeling lichaamsgerichte psychotherapie
24005 Behandeling overige natuurgeneeskunde

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.
U heeft zelf recht op inzage. Op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim heb ik een geheimhoudingsplicht. Het dossier beheer ik volgens de AVG-verordening.  

Meer informatie:
Algemene voorwaarden;
Privacy verklaring en cookies policy  (AVG)
Behandelovereenkomst blanco 
Toestemmingsformulier minderjarigen, blanco
– Klachtenregeling GATgeschillen.nl: “ik heb een klacht, wat nu?”