Met welke klachten kun je bij Sjannie terecht?

Voor wie? 

(Jong)volwassenen met stressklachten, onverwerkte emoties, trauma, burn out. Zit je niet lekker in je vel? Onvoldoende energie? Prikkelbaar of onrustig? 

Denk aan: 

 • stress op je werk, studie of sociale leven
 • onverwerkte emoties of trauma
 • lastig om je werk, studie en sociale leven te combineren 
 • voortdurend moe zijn
 • angstig zijn (in algemeen of specifiek voor iets)
 • slecht slapen
 • HSP, hoge sensitiviteit, hiermee leren omgaan
 • spannings-, pijn-  of allergieklachten
 • je down/depressief of eenzaam voelen
 • chronische en/of onverklaarbare fysieke klachten
 • gespannen/gestrest/angstig zijn over een presentatie, sollicitatie of assessment
 • rouw- en verliesverwerking
 • grote veranderingen in je leven 

Sjannie ondersteunt, zodat jij:

 • je prettiger, rustiger, meer ontspannen voelt
 • jezelf beter begrijpt
 • minder piekert/denkt 
 • je bewuster bent van je gedachten en gevoelens
 • rustiger/minder geïrriteerd reageert op je omgeving 
 • bewuste keuzes maakt
 • beter leert omgaan met je sensitiviteit (HSP) (HSP-HSS)
 • beter omgaat met onverwachte veranderingen 
 • stap voor stap herstelt van je burn-out
 • emoties, angst, spanning kunt (leren) loslaten 
 • rouw- en verlies een plek kunt geven 
 • minder last hebt van je pijnklachten
 • nieuwe levensfasen met plezier beleeft
uit de stress van doelen stellen

“Het is fascinerend om te zien hoe bepaalde emoties, ervaringen en gedachten onbewust zoveel invloed hebben op de gezondheid en het welbevinden van een mens.

Dat geldt al helemaal voor mensen die hoogsensitief (HSP) zijn. De oorzaak ligt in een  intensievere en diepere verwerking in de hersenen”

– Sjannie Kurstjens – 

Onverwachte veranderingen

verwarring

Organisaties zijn voortdurend onderhevig aan veranderingen. Reorganisaties, fusies, veranderende werkwijze, etc. Dit heeft soms een enorme impact op ons welbevinden, zeker als onze baan of onze werkzaamheden daardoor in het gedrang komen. Door de onbalans waar we dan in terecht komen kunnen we niet meer helder denken, laat staan in onze kracht staan en wijze keuzes maken. De E.E.N.® Therapie kan in dit proces heel goed ondersteunen. Bij verlies van werk kan de therapie helpen dit verlies te verwerken. 

Ook maatschappelijk en binnen onze privé situaties verandert er vaak veel, wanneer dit stapelt krijgen we dat niet altijd verwerkt. Voordat we gewend zijn aan een nieuwe situatie dient zich een andere nieuwe situatie aan. De E.E.N.® Therapie kan in dit proces heel goed ondersteunen.

Vermoeidheid, stress, burn-out

Uit het jaaronderzoek van TNO naar de ziekteklachten blijkt dat maar liefst 16 % van de beroepsbevolking te kampen heeft met burn-out klachten. Vaak door opstapeling van drukke periodes, veranderingen, extra werkzaamheden, onduidelijkheden etc. Ons stresssysteem (sympatisch systeem) staat altijd op ‘aan’ (ofwel het gaspedaal altijd ingedrukt).  Vaak negeren we de eerste tekenen van vermoeidheid en stress omdat we ‘door’ moeten en zo ontstaat burn-out. Als we de eerste tekenen van vermoeidheid en stress serieuzer zouden nemen, kunnen we burn-out wellicht voorkomen.

De E.E.N.® Therapie kan hierin ondersteuning bieden om inzicht te krijgen, overwerkte gebeurtenissen te verwerken en het energiesysteem weer in balans te brengen. Muziekwaterbedtherapie helpt te ontspannen, helpt het lichaam het zelf-herstellend vermogen te activeren.

Beide therapieën kunnen ook preventief ingezet worden.

Angst, spanningsklachten

Een nare ervaring zet ons stresssysteem aan, waardoor er spanning in ons lichaam opbouwt. Normaal gesproken ebt dat weer weg en herstelt ons lichaam. Echter: wanneer de ervaring heftig is, of we hebben meerdere ervaringen na elkaar, dan krijgen we dat soms niet verwerkt.

Ook kan het gebeuren dat een nare ervaring de herinnering van een oude nare ervaring oproept. Dat kan heel subtiel zijn, waardoor het onbewust een rol speelt, maar dat kan ook heel nadrukkelijk aanwezig zijn bij een traumatische ervaring.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan wat we meemaakten in begin 2020 met de Corona pandemie. Medewerkers van ziekenhuizen zagen mensen in een ijl tempo heel ernstig ziek worden. Ze zagen in een week tijd meer doden dan normaal in een jaar. Sommige beelden blijven dan “op het netvlies gebrand”. 

De E.E.N.® Therapie kan hierin ondersteuning bieden om overwerkte gebeurtenissen te verwerken en het energiesysteem weer in balans te brengen. EFT helpt om de traumatische en emotionele ervaringen te verwerken.

Heb je last van chronische angsten, zoals angst voor honden, of angst om voor een groep te spreken? Of heb je een sollicitatie of assessments waar je heel gespannen voor bent?
Ook dat kan verholpen worden met EFT, zodat je weer meer ontspannen door het leven kunt gaan. 

Pijnklachten

Pijnklachten en chronische pijnen kunnen het plezier in het leven aardig vergallen. Mensen met pijnklachten kunnen soms echt hun levenslust voelen verdwijnen. Dat kan met chronische pijn, maar ook bij pijn door kanker of door de kankerbehandeling.

Muziekwaterbedtherapie helpt deze klachten verminderen, zodat het lichaam weer kan ontspannen en de levenslust weer kan groeien. Hier een filmpje van iemand die dit heeft ondervonden.

Rouw & verlies

Bij het verlies van een dierbare ontstaat er een scala aan emoties en moeten we ons leven vaak anders gaan vormgeven. De ander is er niet meer om je te ondersteunen of samen te delen. Emoties als boosheid, verdriet, angst dienen zich aan. Soms zijn we lusteloos en weten we ons geen raad. Onze omgeving wil ons steunen, maar weet som ook niet hoe.

De E.E.N.® Therapie en muziekwaterbedtherapie kunnen op een liefdevolle wijze hierin ondersteunen. Er is ruimte voor emoties. We voelen ons gedragen en gehoord in de therapie.

Bovenstaande geldt ook bij verlies van gezondheid, verlies van werk, bij scheiding door echtscheiding of emigratie van een dierbare.

“Na een EFT-sessie met Sjannie ga ik zonder angst naar de tandarts.

Ik ga zelfs een traject in voor een beugeltje! “

– cliënt E.E.N.® en EFT – 

Vormgeven aan nieuwe levensfasen

SMART je doel gesteld

Samen gaan wonen, vader of moeder worden, de kinderen die het huis verlaten, met pensioen gaan…
Al deze levensfases hebben leuke én ook lastige kanten. De nieuwe situatie moet vorm gegeven, de oude losgelaten. Vaak moeten we de situatie sámen met onze partner vorm geven, maar hebben we daar niet altijd hetzelfde beeld of dezelfde gedachten bij. Hoe doe je dat?

Ook worden we soms verrast door onze emoties of gevoelens. Oude onbewuste patronen of gedachten komen tevoorschijn. We verheugen ons op het ouderschap, maar missen de ruimte voor onszelf, of raken verward door plotselinge verantwoordelijkheidsgevoelens of angsten…. We verheugen ons op het moment dat de kinderen op zichzelf gaan.. en toch voelt het dan leeg.. 

De E.E.N.® Therapie geeft hierin ondersteuning. Het biedt inzicht in emoties en gedachtenpatronen. Eventuele onverwerkte gebeurtenissen krijgen een plaats. Het energiesysteem komt weer in balans en we weten weer op een juiste manier vorm te geven aan de nieuwe situatie.


Sjannie Kurstjens, Praktijk voor Natuurgeneeskunde
Sjannie Kurstjens heeft een erkende Registeropleiding E.E.N.® Therapie gevolgd. Haar praktijk voldoet aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) en de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). 

Sjannie Kurstjens, Praktijk voor Natuurgeneeskunde is aangesloten bij de volgende beroepsorganisaties :
– Complementair Aanvullende Therapeuten (CAT/ CAT vergoedbaar),
– Complementaire Kwaliteitstherapeuten (CK)
En ingeschreven in het kwaliteitsregister voor therapeuten in de complementaire gezondheidszorg (
RBCZ).
Haar registratie is zichtbaar: www.rbcz.nu/therapeuten 

Therapeuten aangesloten bij CAT-vergoedbaar en CK vallen onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT)GAT is een door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende geschillen-instantie. Voor meer info over de klachtenregeling klik hier.

Een Therapeut aangesloten bij CK valt onder het tuchtrecht aangeleverd door het RBCZ; het TCZ (Tuchtcollege Complementaire Zorg):  www.tcz.nu 

Prestatiecodes:
24513 Behandeling lichaamsgerichte psychotherapie
24005 Behandeling overige natuurgeneeskunde

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is een zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.
Het dossier wordt beheerd volgens de AVG-verordening.  
Op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim heeft een therapeut geheimhoudingsplicht.
Alleen u heeft zelf recht op inzage van uw dossier.

Meer informatie:
Algemene voorwaarden;
Privacy verklaring en cookies policy (AVG)
Behandelovereenkomst blanco 
Toestemmingsformulier minderjarigen, blanco
– Klachtenregeling GATgeschillen.nl: “ik heb een klacht, wat nu?”