Wanneer kan Sjannie je helpen?

Voor wie? voor mensen die:

 • stress ervaren op hun werk 
 • druk ervaren om werk, studie en privéleven te combineren 
 • vaak (over)moe zijn
 • spannings-, pijn-  of allergieklachten hebben
 • gespannen/gestrest zijn over een toekomstige situatie (bv presentatie, sollicitatie of assessment)
 • zicht prettiger, rustiger willen voelen
 • zichzelf beter willen begrijpen/doorgronden
 • minder willen piekeren/denken 
 • rustiger/ontspannen/ minder geïrriteerd willen reageren op hun kinderen, partner, collega’s
 • bewuster willen zijn, bewuste keuzes maken.

Sjannie kan jou ondersteunen bij:

 • onverwachte veranderingen op het werk
 • vermoeidheid, stress, geprikkeld zijn, burn-out en burn-out klachten.
 • emoties, angst, spanningsklachten
 • rouw- en verlies verwerking
 • pijnklachten
 • het vormgeven aan nieuwe levensfasen

“Het is fascinerend om te zien hoe bepaalde emoties, ervaringen en gedachten onbewust zoveel invloed hebben op de gezondheid en het welbevinden van een mens” 

– Sjannie Kurstjens – 

Onverwachte veranderingen

Organisaties zijn voortdurend onderhevig aan veranderingen. Reorganisaties, fusies, veranderende werkwijze, etc. Dit heeft soms een enorme impact op ons welbevinden, zeker als onze baan of onze werkzaamheden daardoor in het gedrang komen. Door de onbalans waar we dan in terecht komen kunnen we niet meer helder denken, laat staan in onze kracht staan en wijze keuzes maken. De E.E.N.® Therapie kan in dit proces heel goed ondersteunen. Bij verlies van werk kan de therapie helpen dit verlies te verwerken. 

Ook maatschappelijk en binnen onze privé situaties verandert er vaak veel, wanneer dit stapelt krijgen we dat niet altijd verwerkt. Voordat we gewend zijn aan een nieuwe situatie dient zich een andere nieuwe situatie aan. De E.E.N.® Therapie kan in dit proces heel goed ondersteunen.

Vermoeidheid, stress, burn-out

Uit het jaaronderzoek van TNO naar de ziekteklachten blijkt dat maar liefst 16 % van de beroepsbevolking te kampen heeft met burn-out klachten. Vaak door opstapeling van drukke periodes, veranderingen, extra werkzaamheden, onduidelijkheden etc. Ons stresssysteem (sympatisch systeem) staat altijd op ‘aan’ (ofwel het gaspedaal altijd ingedrukt).  Vaak negeren we de eerste tekenen van vermoeidheid en stress omdat we ‘door’ moeten en zo ontstaat burn-out. Als we de eerste tekenen van vermoeidheid en stress serieuzer zouden nemen, kunnen we burn-out wellicht voorkomen.

De E.E.N.® Therapie kan hierin ondersteuning bieden om inzicht te krijgen, overwerkte gebeurtenissen te verwerken en het energiesysteem weer in balans te brengen. Muziekwaterbedtherapie helpt te ontspannen, helpt het lichaam het zelf-herstellend vermogen te activeren.

Beide therapieën kunnen ook preventief ingezet worden.

Angst, spanningsklachten

Een nare ervaring zet ons stresssysteem aan, waardoor er spanning in ons lichaam opbouwt. Normaal gesproken ebt dat weer weg en herstelt ons lichaam. Echter: wanneer de ervaring heftig is, of we hebben meerdere ervaringen na elkaar, dan krijgen we dat soms niet verwerkt.

Ook kan het gebeuren dat een nare ervaring de herinnering van een oude nare ervaring oproept. Dat kan heel subtiel zijn, waardoor het onbewust een rol speelt, maar dat kan ook heel nadrukkelijk aanwezig zijn bij een traumatische ervaring.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan wat we meemaakten in begin 2020 met de Corona pandemie. Medewerkers van ziekenhuizen zagen mensen in een ijl tempo heel ernstig ziek worden. Ze zagen in een week tijd meer doden dan normaal in een jaar. Sommige beelden blijven dan “op het netvlies gebrand”. 

De E.E.N.® Therapie kan hierin ondersteuning bieden om overwerkte gebeurtenissen te verwerken en het energiesysteem weer in balans te brengen. EFT helpt om de traumatische en emotionele ervaringen te verwerken.

Heb je last van chronische angsten, zoals angst voor honden, of angst om voor een groep te spreken? Of heb je een sollicitatie of assessments waar je heel gespannen voor bent?
Ook dat kan verholpen worden met EFT, zodat je weer meer ontspannen door het leven kunt gaan. 

Pijnklachten

Pijnklachten en chronische pijnen kunnen het plezier in het leven aardig vergallen. Mensen met pijnklachten kunnen soms echt hun levenslust voelen verdwijnen. Dat kan met chronische pijn, maar ook bij pijn door kanker of door de kankerbehandeling.

Muziekwaterbedtherapie helpt deze klachten verminderen, zodat het lichaam weer kan ontspannen en de levenslust weer kan groeien. Hier een filmpje van iemand die dit heeft ondervonden.

Rouw & verlies

Bij het verlies van een dierbare ontstaat er een scala aan emoties en moeten we ons leven vaak anders gaan vormgeven. De ander is er niet meer om je te ondersteunen of samen te delen. Emoties als boosheid, verdriet, angst dienen zich aan. Soms zijn we lusteloos en weten we ons geen raad. Onze omgeving wil ons steunen, maar weet som ook niet hoe.

De E.E.N.® Therapie en muziekwaterbedtherapie kunnen op een liefdevolle wijze hierin ondersteunen. Er is ruimte voor emoties. We voelen ons gedragen en gehoord in de therapie.

Bovenstaande geldt ook bij verlies van gezondheid, verlies van werk, bij scheiding door echtscheiding of emigratie van een dierbare.

“Na het overlijden van mijn man slaap ik slecht. Na een sessie op het muziekwaterbed sliep ik meteen een stuk beter.”

– cliënt muziekwaterbedtherapie – 

Vormgeven aan nieuwe levensfasen

Samen gaan wonen, vader of moeder worden, de kinderen die het huis verlaten, met pensioen gaan…
Al deze levensfases hebben leuke én ook lastige kanten. De nieuwe situatie moet vorm gegeven, de oude losgelaten. Vaak moeten we de situatie sámen met onze partner vorm geven, maar hebben we daar niet altijd hetzelfde beeld of dezelfde gedachten bij. Hoe doe je dat?

Ook worden we soms verrast door onze emoties of gevoelens. Oude onbewuste patronen of gedachten komen tevoorschijn. We verheugen ons op het ouderschap, maar missen de ruimte voor onszelf, of raken verward door plotselinge verantwoordelijkheidsgevoelens of angsten…. We verheugen ons op het moment dat de kinderen op zichzelf gaan.. en toch voelt het dan leeg.. 

De E.E.N.® Therapie geeft hierin ondersteuning. Het biedt inzicht in emoties en gedachtenpatronen. Eventuele onverwerkte gebeurtenissen krijgen een plaats. Het energiesysteem komt weer in balans en we weten weer op een juiste manier vorm te geven aan de nieuwe situatie.


Sjannie Kurstjens, Praktijk voor Natuurgeneeskunde
Sjannie Kurstjens heeft een erkende Registeropleiding E.E.N.® Therapie gevolgd, is aangesloten bij beroepsvereniging Complementair Aanvullende Therapeuten (CAT/ CAT vergoedbaar), als level 5 therapeut, Complementaire Kwaliteitstherapeuten (CK) en voldoet aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) en de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). 
Daarnaast nog aangesloten bij de beroepsorganisatie Multidisciplinaire 
E.E.N.® Therapeuten (Stichting MET).

Therapeuten aangesloten bij het CAT vallen onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT)GAT is een door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende geschilleninstantie. 
Voor meer informatie over de klachtenregeling klik hier.
Een CAT level 5 therapeut valt onder het tuchtrecht aangeleverd door het RBCZ; het TCZ (Tuchtcollege Complementaire Zorg): www.tcz.nu 

Prestatiecodes:
24513 Behandeling lichaamsgerichte psychotherapie
24005 Behandeling overige natuurgeneeskunde

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.
U heeft zelf recht op inzage. Op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim heb ik een geheimhoudingsplicht. Het dossier beheer ik volgens de AVG-verordening.  

Meer informatie:
Algemene voorwaarden;
Privacy verklaring en cookies policy  (AVG)
Behandelovereenkomst blanco 
Toestemmingsformulier minderjarigen, blanco
– Klachtenregeling GATgeschillen.nl: “ik heb een klacht, wat nu?”