nieuws

Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat ik van jullie krijg! 

Ik ben dankbaar dat ik een deel van jullie levenspad mag meelopen en mijn therapievormen goed doen.

Het is mooi om te zien hoe een mens kan groeien en ontwikkelen. Hoe nare ervaringen losgelaten kunnen worden. Hoe er meer rust en ontspanning ontstaat. Hoe iemand weer ‘lekker in zijn/haar vel’ gaat zitten.

Minder stress en spanning.
            Meer licht en liefde.

Zelf groei en ontwikkel ik ook voortdurend. Dankzij jullie feedback of vragen zie ik mogelijke verbeteringen. En ook voor mij geldt: soms dienen veranderingen zich ongevraagd aan van buitenaf. 

Deze ontwikkelingen en veranderingen wil ik graag met jullie delen op deze NIEUWS-pagina

     Licht op de zaak… in je energie… in je eigen kracht…

natuurgeneeskunde
Sjannie Kurstjens, erkend E.E.N.® Therapeut

“Ik ben blij en dankbaar dat ik een deel van jullie levenspad mag
 mee-bewandelen. Mooi om samen met jullie het leven en de wereld een beetje mooier te maken.”

– Sjannie Kurstjens – 

Workshop stressmanagement

Afgelopen jaar merkte ik dat cliënten en ook mensen om me heen een toename van stress hadden. De jaren 2020-21 en 2022 brachten veel onzekerheid, zorgen en veranderingen door de ‘toestand’ in de wereld. Daarmee raakte ons ‘stress-potje’ al vol van omstandigheden waar je niets aan kunt veranderen. En het duurt voort…

 

Ik merkte dat ik regelmatig in mijn praktijk uitleg gaf over het stress-systeem. Over het ‘stress-potje” en over de stress-barometer. En natuurlijk ook over hoe je de stress kunt verminderen. Ik raakte geïnspireerd om hier een workshop over te geven.

 

In november 2022 gaf ik de eerste workshop Stress-management. Door de positieve feedback heb ik deze workshop in de eerste helft van 2023 een aantal keren op verschillende dagdelen herhaald.
Dat zet ik voort in het najaar: 
Te beginnen met: zaterdag 23 september van 10.00-12.00.
Vervolgens op donderdag 19 oktober van 19.30-21.30

Ik wil graag iets ‘geven’ om de wereld een beetje mooier te maken. Daarom geef ik deze workshop in 2023 tegen een kleine vergoeding:

– voor particulieren € 15,- per persoon.

– voor werkgevers € 225,- per bijeenkomst, maximaal 12 deelnemers

 
Interesse?

Mocht jij interesse hebben in de workshop (ook als de geplande data jou niet passen), neem dan contact met me op. Dan kijken we samen naar een nieuwe datum.

Vind je dit leuk om met jouw team te doen?
Of ben/ken je een werkgever die dit graag zou willen.
Laat het me weten!

 

#samensterk

Hoe hou jij die ballen in de lucht?

houd die ballen in de lucht

Flyer workshop 23-09-2023 in Praktijk in Neer

Workshop stress management:
Leer je stress herkennen én verminderen!

   # Uitleg over het stress systeem

   # Opstellen van je eigen stressmonitor

   # Oefeningen en tips om te ont-stressen

Klik hier om de flyer te bekijken 

” Ik merk bij cliënten een toename van stress door onzekerheid, zorgen en veranderingen. De ‘toestand’ in de wereld maakt je ‘stress-potje’ al vol, terwijl je niets kunt veranderen aan deze omstandigheden.”

– Sjannie Kurstjens – 

Consulttijd en -prijs

Per 1 december 2022 de volgende aanpassingen:

– Voor een 1e consult staat nu 1½ – 2 uur.
– Het tarief voor een 1e consult is een vast bedrag: € 90,-  
– Voor het 2e en volgende consulten is de tijd flexibel tussen 1 en 2 uur.
– In plaats van een bedrag per consult, reken ik nu € 60,- per uur.

Bij niet of te laat afmelden breng kosten in rekening, zoals in de artikel 5 van de algemene voorwaarden staat. 

Betaling
Betaling gaat via de bank en kan nu ook via een ‘betaalverzoekje’.

Verhuizing Muziekwaterbed

Vanaf 1 januari 2023 werk ik met het muziekwaterbed van mijn collega Mieke Raemakers-Mennen. Dit in haar Praktijk “Drijvende Kracht” in Kelpen-Oler.  

Het muziekwaterbed van “De Vlindertuin” is verhuisd naar “Sint Jozef, Wonen en Zorg” in Meijel. Mooi dat het muziekwaterbed een plaats krijgt in dit mooi Zorgcentrum. Het muziekwaterbed is alleen beschikbaar voor de medewerkers en bewoners van het zorgcentrum. 

 

E.E.N ® Instituut

Helaas is Mariet van Buuren-Op ‘t Veld, de oprichtster en eigenaar van het instituut voor E.E.N.®  op 10 maart 2022 overleden. Haar nabestaanden hebben het instituut helaas niet kunnen voortzetten.

Gelukkig blijven de E.E.N.® energetica bestaan. Deze zijn voor opgeleide E.E.N.® Therapeuten te verkrijgen bij Peggy Lemmers, Praktijk NoVia. Zij was docente op het instituut en bij haar zijn cursussen in de losse E.E.N.® modules te volgen. Het predicaat hbo-opleiding is vervallen.

De jaarlijkse bijscholingen van medische basiskennis en psychosociale basiskennis zijn voor E.E.N.® Therapeuten te volgen op meerdere andere instituten.

Beroepsorganisatie MET

Ook de beroepsvereniging MET (Multidisciplinaire E.E.N.® Therapeuten) hield per 1 januari 2023 op te bestaan. Sjannie, Praktijk voor natuurgeneeskunde was daar ook bij aangesloten.

Het wegvallen van beroepsvereniging MET heeft geen consequenties voor jou als cliënt. Dit omdat Sjannie is aangesloten bij de beroepsverenigingen CAT-vergoedbaar en Complementaire Kwaliteitstherapeuten (CK). Tevens ook is opgenomen in het “Kwaliteitsregister voor vakbekwame therapeuten in de Complementaire Zorg” (RBCZ).
Meer info kun je lezen in de voettekst van de website hieronder. 

“Ik vind het telkens weer fascinerend om te zien hoe mensen herstellen en groeien als ze emoties en oude nare ervaringen kunnen loslaten” 

– Sjannie Kurstjens –


Sjannie Kurstjens, Praktijk voor Natuurgeneeskunde
Sjannie Kurstjens heeft een erkende Registeropleiding E.E.N.® Therapie gevolgd. Haar praktijk voldoet aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) en de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). 

Sjannie Kurstjens, Praktijk voor Natuurgeneeskunde is aangesloten bij de volgende beroepsorganisaties :
– Complementair Aanvullende Therapeuten (CAT/ CAT vergoedbaar),
– Complementaire Kwaliteitstherapeuten (CK)
En ingeschreven in het kwaliteitsregister voor therapeuten in de complementaire gezondheidszorg (
RBCZ).
Haar registratie is zichtbaar: www.rbcz.nu/therapeuten 

Therapeuten aangesloten bij CAT-vergoedbaar en CK vallen onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT)GAT is een door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende geschillen-instantie. Voor meer info over de klachtenregeling klik hier.

Een Therapeut aangesloten bij CK valt onder het tuchtrecht aangeleverd door het RBCZ; het TCZ (Tuchtcollege Complementaire Zorg):  www.tcz.nu 

Prestatiecodes:
24513 Behandeling lichaamsgerichte psychotherapie
24005 Behandeling overige natuurgeneeskunde

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is een zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.
Het dossier wordt beheerd volgens de AVG-verordening.  
Op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim heeft een therapeut geheimhoudingsplicht.
Alleen u heeft zelf recht op inzage van uw dossier.

Meer informatie:
Algemene voorwaarden;
Privacy verklaring en cookies policy (AVG)
Behandelovereenkomst blanco 
Toestemmingsformulier minderjarigen, blanco
– Klachtenregeling GATgeschillen.nl: “ik heb een klacht, wat nu?”