Therapieën

In mijn praktijk zet ik verschillende therapievormen in om het zelfherstellend vermogen te activeren. Zodat mensen weer in hun eigen kracht zijn. Daarbij gebruik ik zachte liefdevolle therapieën. Bij alle vormen blijft kleding aan, alleen schoenen gaan uit.

De therapieën zijn geen vervanging van de reguliere geneeskunde, maar wel een waardevolle aanvulling hierop. Dit wordt ook wel complementaire zorg genoemd.

– Therapievormen zijn ook in te zetten ter preventie. 
– Een aantal Therapievormen kan ook op afstand ingezet worden. Voor meer informatie: therapie-op-afstand

“Het is bijzonder om te zien dat gedachten en emoties zoveel invloed kunnen hebben op het welbevinden van de mens…. en zo gaaf om te ervaren hoe de E.E.N.® Therapie daar dan op een eenvoudige manier een positieve verandering in kan aanbrengen. Ik ben telkens weer onder de indruk”

– Sjannie Kurstjens – 

E.E.N.® Therapie

E.E.N.® Therapie staat voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde en valt onder de lichaamsgerichte psychotherapie.

Er wordt gewerkt vanuit de holistische mensvisie die zich richt op het in balans brengen van lichaam, geest (denken), emoties, bewustzijn en omgeving. Via het intakegesprek en verschillende meetmethodes komen we samen tot inzicht waar er mogelijk disbalans (blokkade, stagnatie) is. Door hier inzicht in te krijgen (bewustwording van onderliggende gedachten en emoties) lost de disbalans voor een deel al op. Ter aanvulling doe ik een voorstel voor verbetering. De ene keer is dat een advies voor mineralen of vitaminen, de andere keer een energetische behandeling , vergevingssessie, geleide meditatie met regressiesessie. Altijd op een liefdevolle en zachte wijze.

Voor ondersteuning kan gebruik gemaakt worden van:
-Het Sanoconcept
-E.E.N®-Energetica
-Schüssler celzouten (lichaamseigen mineralen)
-Weglaten voeding bij voedingsintoleranties 
-Vitaminen en mineralen
-Bachbloesems
-Ademhalingstechnieken

Voor het meten en voor de lichaamsgerichte behandelingen wordt u verzocht om op een behandeltafel te gaan liggen. U hoeft alleen uw schoenen uit te doen.

Behandeling op maat
Doordat E.E.N.® Therapie holistisch werkt en een uitgebreid pakket van ondersteuning bevat, kan zorg op maat geboden worden. Ieder persoon en iedere problematiek is uniek en vraagt om een passend antwoord.

Klik hier voor meer informatie over de E.E.N.® Therapie of kijk op de website van instituut voor E.E.N.®, het door SNRO, KTNO en CPION erkende opleidingsinstituut voor E.E.N.® Therapeuten.

Muziekwaterbedtherapie

Muziekwaterbedtherapie kan worden ingezet ter ontspanning, vermindering verschillende pijnklachten en ter ondersteuning van reguliere behandelingen zoals behandelingen van kanker en reuma. Ook bij spasmen, krampen en concentratieproblemen blijkt het muziekwaterbed effectief te zijn. Klanten ervaren de muziekwaterbedtherapie als ontspannend en rustgevend, waarbij pijnklachten verminderen of (tijdelijk) verdwijnen. Ze slapen beter en voelen zich rustiger/meer ontspannen na een behandeling.

Math Hansen, muziektherapeut, ontwikkelde in de jaren 80, samen met studenten van de hoge school Zuyd, het muziekwaterbed. In de jaren erna heeft hij door ervaring en onderzoek in de gehandicaptenzorg, pijnbestrijding en terminale zorg, de muziekwaterbedtherapie ontwikkeld. 35 jaar ervaring leert dat muziekwaterbedtherapie voor vele doeleinden ingezet kan worden.

Hoe werkt dat dan? Ons lichaam bestaat voor 60-70% uit water, hierdoor kunnen de cellen van het lichaam mee gaan trillen op de trilling van het muziekwaterbed. Elk orgaan, weefsel en cel heeft zijn eigen trilling. Door op de harmonische muziek mee te trillen worden de eigen trillingen positief gestimuleerd om hun oorspronkelijke gezonde trilling aan te nemen. Dit komt de lichaamsfuncties ten goede. In een ontspannen toestand kan het lichaam zich weer herstellen van bijvoorbeeld stress en pijn. Blokkades kunnen verdwijnen en de energie gaat weer beter stromen. Afvalstoffen en negatieve emoties kunnen losgelaten worden.

Ook in de medische wetenschap wordt al geruime tijd gebruik gemaakt van de heilzame effecten van trillingen en muziek.

Klik hier voor meer informatie over het muziekwaterbed.

“Na een sessie op het muziekwaterbed sliep ik meteen een stuk beter.”

– Cliënt muziekwaterbedtherapie – 

EFT

EFT (Emotional Freedom Technique) kan worden ingezet bij nare herinneringen, specifieke stressklachten of bij angstklachten. Bijvoorbeeld als je bang bent voor honden en daardoor telkens stress hebt als je bij een hondenbezitter op bezoek gaat. Of als je stress ervaart bij specifieke situaties op je werk.

Je ontlaadt allerlei ongewenste gevoelens en emoties. Hierdoor veranderen patronen en overtuigingen in positieve zin. Je durft weer in een lift of naar een feestje. Je slaapt weer beter. Je prestaties en concentratie verbeteren. Je kunt meer genieten van het leven.

EFT  is ontwikkeld door de Amerikaan Gary Craig in 1993 op basis van Thought Field Therapy van Roger Callahan. EFT bestaat uit het kloppen op een aantal meridiaan- punten op je gezicht en romp, terwijl je korte zinnetjes uitspreekt. EFT is een veilige methode waarmee deze problemen effectief en relatief snel kunnen worden opgelost. Ontelbare praktijkvoorbeelden hebben aangetoond dat EFT een zeer effectieve techniek is. Je ervaart zelf meteen het effect. Inmiddels wordt EFT over de hele wereld toegepast.

Meer informatie over EFT (Emontional Freedom Techniques) vind je op de site van stichting EFT. www.stichting-eft.nl

Meer over de geschiedenis van EFT vind je hier en ervaringsverhalen vind je hier.

Reiki

Reiki is universele levensenergie en is helend voor alle levende wezens. Deze levensenergie is overal om ons heen. In mensen, dieren, bomen en planten. Door mijn aandacht te richten en mijn handen op het lichaam van de cliënt te leggen wordt deze universele energie versterkt doorgegeven. Hierdoor wordt het zelfhelend vermogen van het lichaam geactiveerd.

Reiki is een zachte liefdevolle manier van werken en kan bij verschillende klachten ingezet worden, ter ontspanning en bevordering van herstel. Reiki kan zittend of liggend worden ontvangen. Je houdt je kleding aan, alleen de schoenen gaan uit.

“Na de reikibehandeling door Sjannie was ik heerlijk ontspannen en was de pijn in mijn nek en schouder weg.”

– Cliënt reiki –


Sjannie Kurstjens, Praktijk voor Natuurgeneeskunde
Sjannie Kurstjens heeft een erkende Registeropleiding E.E.N.® Therapie gevolgd. Haar praktijk voldoet aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) en de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). 

Sjannie Kurstjens, Praktijk voor Natuurgeneeskunde is aangesloten bij de volgende beroepsorganisaties :
– Complementair Aanvullende Therapeuten (CAT/ CAT vergoedbaar),
– Complementaire Kwaliteitstherapeuten (CK)
En ingeschreven in het kwaliteitsregister voor therapeuten in de complementaire gezondheidszorg (
RBCZ).
Haar registratie is zichtbaar: www.rbcz.nu/therapeuten 

Therapeuten aangesloten bij CAT-vergoedbaar en CK vallen onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT)GAT is een door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende geschillen-instantie. Voor meer info over de klachtenregeling klik hier.

Een Therapeut aangesloten bij CK valt onder het tuchtrecht aangeleverd door het RBCZ; het TCZ (Tuchtcollege Complementaire Zorg):  www.tcz.nu 

Prestatiecodes:
24513 Behandeling lichaamsgerichte psychotherapie
24005 Behandeling overige natuurgeneeskunde

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is een zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.
Het dossier wordt beheerd volgens de AVG-verordening.  
Op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim heeft een therapeut geheimhoudingsplicht.
Alleen u heeft zelf recht op inzage van uw dossier.

Meer informatie:
Algemene voorwaarden;
Privacy verklaring en cookies policy (AVG)
Behandelovereenkomst blanco 
Toestemmingsformulier minderjarigen, blanco
– Klachtenregeling GATgeschillen.nl: “ik heb een klacht, wat nu?”